JCB 540-140


PORTATA MASSIMA40 quintali
ALTEZZA MASSIMA14 metri