JCB 535-140


PORTATA MASSIMA35 quintali
ALTEZZA MASSIMA14 metri